Tính đến ngày 11-4, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan rộng ra cả 3 miền Bắc - Trung - Nam với trên 1.000 trường hợp mắc. Trong khi đó, tại Hà Nội, 3 cơ sở y tế tiếp nhận điều trị chủ yếu bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm rơi vào tình trạng quá tải kéo dài.