Từ nay trở đi, các thuê bao bị khóa một chiều, hết tiền trong tài khoản sẽ không còn lo lắng bị gián đoạn liên lạc nhờ dịch vụ Call Me.