Thông tin này được đưa ra trong buổi hội thảo “Việt Nam –WTO: Mở cửa thị trường trong lĩnh vực dịch vụ phân phối, bán lẻ” tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Dịch vụ phân phối, bán lẻ đóng góp khoảng 15% vào