Hiện nay có 10 tàu chiến của Hải quân Nga đang tham gia vào các hoạt động chống khủng bố tại Syria, trong đó tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva là kỳ hạm .

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 1

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 2

Tàu vận chuyển Dagestan

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 3

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 4

Tàu khu trục tên lửa Ladny

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 5

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Smetlivy

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 6

Kỳ hạm Moska

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 7

Tàu vận chuyển Mirazh

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 8

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Pytliky

Diem danh cac tau chien Nga tai Syria - Anh 9

Tàu khu trục chống ngầm Kulakov