- Hôm qua xét xử phúc thẩm vụ Nguyễn Lâm Thái, cha nội đó nói câu hay ghê: Chụp ảnh chung với các quan chức lãnh đạo chỉ là để tiếp thị hình ảnh công ty, rằng “Việc đi bán hàng cũng như một cô gái đi làm dâu, son phấn một tý cũng chẳng chết ai”.