ND - Một tòa án Israel đã xử  phạt sĩ quan quân đội David Shamir năm năm tù giam về tội tìm cách bán tài liệu mật cho Iran.