Trên Báo Xây dựng ngày 18/7/2017 có các thông tin nổi bật sau: Kiến trúc xanh và vấn đề tiết kiệm năng lượng; Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn: Cần có sự đồng bộ? Nhật Bản sẵn sàng chuyển giao công nghệ thoát nước và xử lý nước thải; Làm gì để gạch không nung phát triển? Ám ảnh ngập lụt; Kiếm tra công tác phòng chống thiên tai tại miền Trung; Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 1

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 2

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 3

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 4

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 5

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 6

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 7

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 8

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 9

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 10

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 11

Diem tin Bao Xay dung so 57 (1964) - Anh 12

Báo điện tử Xây dựng