Trên Báo Xây dựng ngày 07/9/2017 có các thông tin nổi bật sau: Giải bài toán chung cư cũ ở TP.HCM: Cần thay đổi quan niệm và tư duy thiết kế; Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng: Cần lồng ghép và giảm thủ tục của các bộ, ngành; Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba; Tháo gỡ khó khăn về quy hoạch hạ tầng đô thị Vinh; Đô thị thông minh nhất của khu vực châu Á- Thái Bình Dương; “Nóng” việc thu hồi Dự án Vũng Tàu Paradise; Hà Tĩnh: Chính quyền “cố tình” chây ỳ đẩy DN phá sản?

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 1

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 2

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 3

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 4

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 5

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 6

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 7

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 8

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 9

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 10

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 11

Diem tin Bao Xay dung so 72 (1979) - Anh 12

Báo điện tử Xây dựng