Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó tỉnh Điện Biên có 2 di sản.

Dien Bien: Cong nhan 2 di san van hoa phi vat the quoc gia - Anh 1

Tết té nước (Bun huột nặm) của người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên

Dien Bien: Cong nhan 2 di san van hoa phi vat the quoc gia - Anh 2

Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa, tại xã Sa Lông, huyện Mường Chà

2 di sản văn hoa phi vật thể của tỉnh Điện Biên được công nhận đợt này là Tết té nước (Bun huột nặm) của người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên thuộc loại hình Lễ hội truyền thống; Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa, tại xã Sa Lông, huyện Mường Chà, thuộc loại hình Tri thức dân gian. Nâng tổng số lên 6 di sản văn hóa phi vật quốc gia của tỉnh Điện Biên được công nhận.

Đ.Phương (T/h)