Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2007) và 18 năm ngày Quốc phòng toàn dân, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn Báo Đầu tư về vai trò của việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chiến lược của quân đội trong bối cảnh hội nhập. [ + ]