Trong 2 ngày 11-12/4, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên đã tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh lần đầu tiên ứng cử nhiệm kỳ 2011- 2016.

26 chị em là ứng cử viên sẽ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn. Trong số đó, ứng cử viên nhiều tuổi nhất sinh năm 1958, ít nhất sinh năm 1984. Tại buổi tập huấn, các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh và Sở Tư pháp Điện Biên đã truyền đạt cho chị em các kiến thức cơ bản về: HĐND và đại biểu HĐND; Phụ nữ với việc tham gia chính trị. Các kỹ năng cần thiết nhằm vận động bầu cử thành công như: Kỹ năng viết, trình bày chương trình hành động; Kỹ năng tuyên truyền vận động qua phương tiện thông tin đại chúng. Phương pháp tập huấn trao đổi, chia sẻ, cùng tham gia làm bài tập nhóm và bài tập cá nhân.... Trong những nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh Điện Biên khá thấp, không đạt yêu cầu đề ra; trong đó cấp tỉnh chỉ đạt 26%, cấp huyện và cấp xã đạt dưới 23%. Việc tập huấn cho các ứng cử viên nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh lần này nhằm nâng cao kỹ năng cho chị em trong quá trình vận động ứng cử, đảm bảo tỷ lệ phụ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 đạt từ 30% trở lên theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị./.