Giá gạo Thái Lan tăng trong ngày 12/11 do nhu cầu tiếp tục mạnh trong khi nguồn cung gạo xuất khẩu ở các nước sản xuất khác hạn hẹp. Nhu cầu gạo đồ và gạo trắng Thái lan đã tăng mạnh sau khi các nước đối thủ như Việt nam hay Ấn Độ thiếu cung gạo xuất khẩu.