Giá cao su thiên nhiên biến động rất mạnh trong tháng 11/2007. Ngày 7/11, trên thị trường cao su Tokyo – nơi giá cao su được các nơi dùng làm tham khảo, mặt hàng này đã tăng giá tới mức cao nhất của 16 tháng, 312,2 yen/kg, do các quỹ đầu cơ ồ ạt mua vào để tìm kiếm lợi nhuận trong các loại tài sản, trong đó có hàng hóa, khi thấy giá dầu tăng và Yên giảm giá so với USD.