Trong tuần qua, giá ngô Mỹ liên tục biến động. Lượng bán ra tăng sau khi sản lượng ngô Mỹ năm qua đạt kỷ lục cao và giá ngô kỳ hạn tại Chicago tăng tới mức cao kỷ lục của 11 năm