Giá lúa mì kỳ hạn trên thị trường Chicago (Mỹ) giảm trong ngày 12/2 với mức giảm trong 2 ngày mạnh nhất kể từ năm 2003 do hoạt động bán hàng đầu cơ diễn ra mạnh mẽ sau khi có tin nông dân sẽ tăng cường trồng lúa mì sau khi thấy giá tăng gấp đôi trong năm qua.