Giá đường thô kỳ hạn trên thị trường thế giới tăng trong ngày 14/1/08 do hoạt động mua đầu cơ sôi động, trong bối cảnh giá dầu mỏ duy trì ở mức cao. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7 gần đạt mức cao nhất của 13 tháng như của ngày 11/1.