Các hoạt động kiếm lời cùng với đà giảm giá trên các thị trường khác kéo giá ngũ cốc và đậu tương tuần qua đều giảm xuống.