Giá bông kỳ hạn tại New York giảm trong phiên giao dịch ngày 27/3 do các nhà đầu cơ đẩy mạnh bán ra trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông qua bản báo cáo về dự đoán diện tích trồng bông và sản lượng vụ 2008/09 vào ngày 31/3 tới.