150 trẻ em đến từ các địa phương trong cả nước đã tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia, khai mạc ngày 17/1 tại Hà Nội với chủ đề "Tiếng nói trẻ em và HIV/AIDS".