Trong điện mừng, các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc anh em đã đạt được trong 59 năm qua…