(CATP) Qua báo chí, người dân chúng tôi được biết những trò làm ăn dối trá, gian lận của các cây xăng, các lái xe taxi... nhưng ít ai để ý và biết được rất nhiều điểm dịch vụ điện thoại công cộng cũng ăn gian tiền của...