(LĐ) - Vì sao một loại hình dịch vụ khá thiết yếu, phổ biến trên thế giới, được "nuôi dưỡng" độc quyền nhưng lại không "sống" được?