Trong khi những đối thủ của mình đã thâm nhập thị trường trình duyệt cho di động từ rất sớm thì FireFox của Mozzila vẫn “vắng bóng”. Sau nhiều dự định vừa qua, tập đoàn Mozzila đã tuyên bố sẽ có trình duyệt FireFox cho di động trước 2010.