Tờ San Jose Mercury News cho biết đến nay các chuyên gia an ninh đã xác định được khoảng 500 loại virút hoặc những lỗ hổng an ninh liên quan tới các loại điện thoại di động.