VIT- Hãng T-Mobile đã cho ra đời một loại điện thoại mới, nhằm giúp người sử dụng dùng các dịch vụ mạng Internet dễ dàng như sử dụng máy tính.