Hiện nay tôi đang dùng samsung E830, hàng công ty. Không hiểu sao máy đột ngột thường có hiện tượng tự động tắt nguồn tuy pin vẫn còn nhiều.