Sau khi bị bắt gặp "tối ưu hóa" để đạt được điểm benchmark cao khi thực hiện các phép đo hiệu năng hệ thống thì Samsung đã chỉnh sửa lại điều này ở những bản cập nhật Android 4.4 mới nhất. Theo đó, xung nhịp của chip xử lý sẽ không nhảy ở mức cao nhất và duy trì liên tục khi chạy các phần mềm benchmark mà nó sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của hệ thống. Không chỉ Ars Technica mà các kỹ sư của Primate Labs (Geekbench) cũng đã thử nghiệm và xác nhận điều này.

Sau khi bị bắt gặp " tối ưu hóa" để đạt được điểm benchmark cao khi thực hiện các phép đo hiệu năng hệ thống thì Samsung đã chỉnh sửa lại điều này ở những bản cập nhật Android 4.4 mới nhất. Theo đó, xung nhịp của chip xử lý sẽ không nhảy ở mức cao nhất và duy trì liên tục khi chạy các phần mềm benchmark mà nó sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của hệ thống. Không chỉ Ars Technica mà các kỹ sư của Primate Labs (Geekbench) cũng đã thử nghiệm và xác nhận điều này.

Cảm ơn Samsung đã trả lại môi trường trong sạch cho chúng ta. Vẫn chưa rõ các nhà sản xuất khác sẽ phản ứng thế nào với kết quả này. Trong lần thử nghiệm trước kia , Sony chưa bao giờ "tối ưu hóa" nhưng họ đã bắt đầu thực hiện trong một vài thiết bị gần đây. Samsung là hãng khơi mào việc ăn gian điểm này và họ đã ngừng lại, hy vọng LG, HTC hay Sony cũng sẽ làm điều tương tự.

Tham khảo: Ars Technica