Ngày 12-3, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam Lương Văn Tự cho biết: Năm nay, chắc chắn nông dân trồng cà phê sẽ thắng nhưng đây là sự bù đắp mất mát cho những năm trước.