Nhận thù lao cho ba tháng lăn lộn với vai diễn, người thì tươi như hoa bởi “làm chơi ăn thật”, kẻ lại than trời vì “có tiếng mà không có miếng”. Tiền thù lao diễn xuất của diễn viên (DV) hai miền Nam - Bắc đang có một sự chênh lệch đáng kể, vì sao?