(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Sóc Trăng tại Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, điều chỉnh diện tích KCN Trần Đề từ 140 ha xuống 120 ha, KCN Đại Ngãi từ 120 ha xuống 80 ha. Bổ sung vào danh mục 3 KCN gồm KCN Vĩnh Châu, diện tích 158 ha; KCN Long Hưng diện tích 200 ha và KCN Mỹ Thanh diện tích 305 ha. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và các chủ đầu tư lập và thực hiện dự án đầu tư các KCN nêu trên theo phương án phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng. Minh Phương (Nguồn: Công văn 1961/TTg-KTN)