Hỏi:

small_10913.jpg Theo tôi được biết, do vừa qua giá tăng đột biến nên Chính phủ đã cho phép điều chỉnh giá đối với nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cũng như cho phép điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với gói thầu xây lắp lỡ áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thành hợp đồng có điều chỉnh giá. Như vậy, nguyên tắc của việc điều chỉnh giá này cụ thể thế nào? (Lữ Minh Trung, Ninh Giang, Đức Trọng, Lâm Đồng) có điều chỉnh giá. Như vậy, nguyên tắc của việc điều chỉnh giá này cụ thể thế nào? (Lữ Minh Trung, Ninh Giang, Đức Trọng, Lâm Đồng) Trả lời: Vấn đề này, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc: Đối với điều chỉnh giá: chỉ điều chỉnh đối với nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu do Nhà nước kiểm soát có tăng giá đột biến vượt quá phạm vi điều chỉnh đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc điều chỉnh được áp dụng cho cả hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá. Đối với điều chỉnh hợp đồng: người quyết định đầu tư xem xét điều chỉnh hình thức hợp đồng trọn gói sang hình thức hợp đồng theo đơn giá, song phải xác định rõ về nội dung, phạm vi điều chỉnh và chỉ được tính từ thời điểm có biến động giá. Bộ Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với các Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính rà soát và hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư của dự án và điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành hợp đồng theo giá điều chỉnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xác định mức vốn và nguồn vốn để bố trí cho các công trình dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư.