GD&TĐ - Việc quy định làm tròn điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay có thay đổi.

Dieu chinh quy dinh lam tron diem thi va diem xet tuyen - Anh 1

Sự khác nhau về quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển được so sánh trong bảng sau:

Năm 2015

Năm 2016

• Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

• Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến 0,25;

• Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến 0,25;

• Điểm xét tuyển: không làm tròn.

• Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

• Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

• Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

• Điểm xét tuyển: làm tròn đến 0,25 (sau khi cộng điểm ưu tiên quy đổi)