TT (TP.HCM) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).