Ngày 01/11/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu.

small_5368.jpg Theo đó, mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với xe ôtô giảm dưới 5 chỗ ngồi có dung tích dưới 1.000cc là 2700 USD/chiếc; Từ 1.000 đến dưới 1.500cc: 6300 USD; Từ 1.500 đến 2.000cc: 8000 USD; trên 4.000cc đến 5.000cc: 26.400 USD… Xe chở từ 6 đến 9 người có dung tích từ 2.000cc trở xuống là 7200 USD/chiếc; Trên 2.000 đến 3.000cc: 11.200 USD; Trên 4.000cc: 24.000 USD… Xe chở từ 10 đến 15 người có dung tích từ 2.000cc trở xuống là 6400 USD; Trên 2.000 đến 3.000cc: 9600 USD; Trên 3.000cc: 13.500 USD.