Hãy nhìn các chi tiết để đoán tại sao nhé!

1. Con vật nào ẩn trốn trong bức ảnh và chúng có mấy con?

Dieu gi la khien ai nhin thay co gai cung bat cuoi? - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/dieu-gi-la-khien-ai-nhin-thay-co-gai-cung-bat-cuoi-3432531-p2.html">=> Đáp án

2. Điều gì đặc biệt trong bức ảnh?

Dieu gi la khien ai nhin thay co gai cung bat cuoi? - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/dieu-gi-la-khien-ai-nhin-thay-co-gai-cung-bat-cuoi-3432531-p3.html">=> Đáp án

3. Tìm con vật khác lạ?

Dieu gi la khien ai nhin thay co gai cung bat cuoi? - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/dieu-gi-la-khien-ai-nhin-thay-co-gai-cung-bat-cuoi-3432531-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên