Ba người nghệ sĩ của chúng ta đều có những vấn đề khác nhau liên quan đến sàn nhà. Họ đều đã sử dụng nước và thậm chí là bột giặt nhưng đều không cảm thấy hài lòng. Vậy làm sao đây?