Nếu có hai cơn lốc xoay đi ngang qua nhau trong khoảng cách 900 dặm (khoảng 1.450km) thì chúng có thể bắt đầu quay quanh nhau. Điều xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào kích thước của mỗi cơn bão.

Dieu gi xay ra khi hai con bao va cham voi nhau? - Anh 1

jwplayer("PlayMP4Video_New202595").setup({ playlist: [{ image: "http://image.nongnghiep.vn/Handler/upload/Article/nhattq/2017/9/15/10-bi-mat-khung-khiep-cua-cac-con-bao-1_ww490.jpg", sources: [ {file: "http://image.nongnghiep.vn/upload/Video/nhattq/2017/9/15/0036202431.mp4"} ] }], primary: "flash", width: "100%", aspectratio: "16:9", stretching: "exactfit", accelerated: 'true', wmode: "transparent", allowfullscreen: "true" });

ANH THƯ