Khi nhiệt độ trong xe lạnh hơn tủ đá hiện tượng thú vị xảy ra, đảm bảo làm bạn kinh ngạc.

Video: Nhiệt độ trong xe lạnh hơn tủ đá và hiện tượng thú vị:

Nguồn video: Facebook.

Đức Chính (theo Facebook)