Theo các chuyên gia bất động sản, cơn “sốt” trên thị trường bất động sản hiện nay chỉ là “sốt” cục bộ.