Kết quả và giao dịch của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (MCK: DIG).

Kết quả giao dịch của cổ đông liên quan: Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Mã chứng khoán giao dịch: DIG Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Thiện Tuấn Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Quan hệ của người có liên quan với người thực hiện giao dịch: Anh ruột Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 4.702 cp Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 94 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 cp Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 2.094 cp Thời gian kết thúc giao dịch: Ngày 25/02/2010 Đăng ký giao dịch của cổ đông liên quan: Tên người dăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tiếp: 3.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5.094 cp Mục đích giao dịch: Đầu tư Thời gian đăng ký giao dịch: Từ ngày 04/03/2010 đến ngày 02/04/2010.