Nhóm Deutsche Bank đã bán 1,029,060 cp Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG), giảm sở hữu xuống còn 8,098,290 cp DIG, chiếm tỷ lệ 4.53% vốn và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 24/09.

Tài liệu đính kèm:
20141001---DIG---BC-SH-CD-LON---DEUTSCHE-BANK-AG.pdf

HOSE