(HNMO) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Lê Tiến Thọ vừa ký quyết định số 4063/QĐ-BVHTTDL và số 4064/QĐ-BVHTTDL về việc đình chỉ biểu diễn đối với nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long và ca sĩ Bảo Yến vì đã vi phạm về quy định biểu diễn nghệ thuật.