Hanoinet - Ông Nguyễn Tấn, Trưởng phòng Giáo dục Hương Sơn cho biết, ngày 9/4, lãnh đạo phòng ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lương Hữu Thanh (Hiệu trưởng THCS Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh).