ND - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đình chỉ lưu hành trên toàn quốc một số loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.