Cục Quản lý Dược vừa có các thông báo số 17154/QLD - CL, 17156/QLD - CL đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô thuốc:

Viên hoàn cứng Tọa Thống Thiên, lô sản xuất: 01.05.2013, hạn dùng: 02/05/2015, SĐK: V134-H12-10, do Cơ sở Thiên Nam, số 10, Võ Thị Sáu, phường Phước Long, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn độ nhiễm khuẩn.

Viên nén bao phim Mekozetel, lô sản xuất: 13001FN, hạn dùng: 04/02/2016, SĐK: VD-16342-12, do Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Cục Quản lý Dược yêu cầu nhà sản xuất phối hợp với nhà cung cấp phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các lô thuốc không đạt chất lượng trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/11/2013.

Thu Hương