Ngày 4/8, tại Ireland đã diễn ra một cuộc đình công quy mô lớn nhằm phản đối các biện pháp kinh tế khắc khổ mà lãnh đạo Tập đoàn Dublin Bus đưa ra.