Đó là điều cần làm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tuy nhiên ngay các sinh viên mới ra trường phần lớn đều có tâm trạng không biết bắt đầu từ đâu.