(Stox.vn)-Bà Nguyễn Thị Hương – vợ ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đăng ký bán 2 triệu CP từ ngày 15/4/2011.

Tổng số CP bà Hương nắm giữ trước khi giao dịch là 2.910.000 CP và ông Pháp nắm giữ 15.862.000 CP. Với mục đích giải quyết việc cá nhân bà Hương đăng ký bán 2 triệu CP với thời gian 2 tháng bắt đầu từ ngày 15/4/2011 và kết thúc ngày 15/6/2011. Giao dịch được thực hiện theo phương pháp thỏa thuận. Như vậy, nếu giao dịch được thực hiện thành công, số CP bà Hương nắm giữ tại DLG sẽ giảm xuống còn 910.000 CP.