Đã hơn 3 tháng triển khai chương trình kích cầu theo chủ trương của Chính phủ, nhưng rất ít DN Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp cận được với đồng vốn hỗ trợ lãi suất thấp từ các ngân hàng thương mại. Nhiều DN cho rằng nguồn vốn này là ... “quá xa vời”.

DN Bà Rịa – Vũng Tàu và vốn hỗ trợ: Khoảng cách cò