Những bế tắc trong cơ chế tự thỏa thuận thu hồi đất cuối cùng đã được gỡ bỏ. Theo dự thảo Nghị định mới, 'bàn tay' Nhà nước sẽ can thiệp mạnh đến mức DN chỉ cần thỏa thuận đền bù được 70% diện tích là coi như đã hoàn thành.